Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

helghast
helghast

February 28 2015

helghast
9071 0d4c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakasessita kasessita

September 01 2013

helghast
3803 f1a0 500
Reposted frommajkey majkey

August 04 2013

helghast
helghast
A first sign of the beginning of understanding is the wish to die.
— Franz Kafka
Reposted frompiro piro viavith vith

May 21 2013

helghast
Reposted fromelegy elegy viamadphoto madphoto

March 14 2013

helghast
2879 3365

February 15 2013

helghast

HICOCKALORUM:

Photos of the old Siberian houses

Reposted fromRussia Russia viapannan pannan

February 09 2013

helghast
helghast

January 31 2013

helghast
Hygge (duński)- uczucie, moment przytulnego, domowego komfortu, atmosfery domowego ogniska, (towarzyszące np. świętom Bożego Narodzenia, siedzeniu przy świecach, otulonym w koc w deszczowy dzień, z kubkiem herbaty, czy kameralnym spotkaniom z bliskimi). Brak przykrych, denerwujących, czy przytłaczających odczuć; obecność kojącej, intymnej, łagodnej, pocieszającej wygody, spokoju.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viasober sober
9320 3b35 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamaraskowa maraskowa
helghast
"(...) Ale prawdopodobnym też jest, być może nawet bardziej, że świat jest jakościowo nieskończony i tym samym "niewyczerpywalny" poznawczo, że nigdy nie dojdziemy do końca ani że takiego końca w ogóle nie ma ( brzmi to dosyć pesymistycznie, ale z drugiej strony spróbujmy sobie wyobrazić nudę świata całkowicie znanego i nie kryjącego żadnych tajemnic! ).
Einstein kiedyś powiedział: "Przyroda pokazuje nam tylko ogon lwa. Wierzę jednak, że na jego końcu znajduje się lew, jeżeli nawet z powodu jego olbrzymich rozmiarów nie możemy zobaczyć zwierzęcia w całości." 

Mieliśmy wcześniej dwa przykłady z historii fizyki, gdy wydawało się, że wiemy już prawie wszystko: optymistyczne stwierdzenie lorda Kelvina z końca XIX wieku i wykład Stephena Hawkinga wygłoszony w 1980 roku. Dwie "małe chmurki" lorda Kelvina, widniejące wówczas na horyzoncie, przekształciły się w XX wieku w dwie chyba największe burze w historii fizyki: teorię względności i teorię kwantów.

W miarę jak wydzieramy Przyrodzie jej tajemnice i poszerzamy granice wiedzy pojawiają się nowe pytania. Wydaje się, że tym pytaniom nie będzie końca, że ciągle będą pozostawać białe plamy na naszej mapie poznania.
Być może tego lwa Einsteina nigdy w całości nie zobaczymy ..."

(na obrazku: "Hic sunt leones" (łac.: tu przebywają lwy) - na dawnych mapach tak oznaczano kraje nieznane ("białe plamy"))
Reposted fromstonerr stonerr viasober sober

January 23 2013

helghast

January 22 2013

helghast
1116 d033
Reposted fromkrzysk krzysk viamajkey majkey

January 07 2013

helghast

Capturing the Night
Capturing the Night by Greg Gibbs

December 05 2012

helghast
Reposted fromsober sober

December 04 2012

helghast
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl